אות מאיראן

כרזות של גדולי המעצבים הגרפיים האיראנים במוזאון לאמנות האסלאם בירושלים