בוחן כליות

עבודות חדשות של אמיר נוה בתערוכת יחיד בגלריה זומר, רוטשילד 13, תל אביב. פתיחה: חמישי, 4.2