בניין הספרייה הלאומית בירושלים

החדש יושלם ב-2020, בינתיים שחרר משרד האדריכלים השווייצרי הרצוג ודה מרון עוד תמונות של המבנה בתכנונו