הצילום ככלי מקשר

תערוכה קבוצתית במוזאון הפתוח לצילום, גן התעשייה תל-חי. פתיחה: 21.5