מעגלים

המאייר עובדיה בנישו מתאר את תהליך העבודה על קליפ האנימציה שהכה גלים ברשת