מפגשים בלא פרידה

קרמיקה באמנות ובארכאולוגיה, תערוכה קבוצתית במוזאון הכט, אוניברסיטת חיפה