על המקום

אלתור מקומי וביטוייו היום ביצירה: תערוכה בגלריה בנימין, שביל המרץ 5, ת"א. פתיחה: 4.8