קולות קוראים

לשבוע העיצוב בירושלים, שיתקיים ב-19-26.5