קיר גינה

עבודות ציור מהשנתיים האחרונות בתערוכה יחיד חדשה ליערה אורן, גלריה רוזנבך, דוד המלך 16, ירושלים. הפתיחה: 20.5