שבוע העיצוב ירושלים

יתקיים בפעם השישית, והשנה במהדורה מורחבת. 19-26.5