תערוכת מכירה

משנות פעילות גלריה החנות. עד 800 ש. בין המציגים: אתי אמינוף, ורוניק ענבר, ישראל קבלה. 29.9, 20:00